Anayasa Mahkemesi, esaslı tamirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaptırılacak tesisleri işleten teşekküllerin mahalli idarelere devredilen ve devredilecek tesislerinin devrinden sonra yapılacak esaslı tamir karşılığı olarak her yıl gayrisafi gelirinin yüzde 10 nispetinde bir meblağı Hazineye aktarmayı zorunlu kılan yasa hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖZGÜR ÖZEL BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE GENÇLERLE BULUŞTU: "BUGÜN BEKÂ SORUNU HER DÖRT GENÇTEN ÜÇÜNÜN BAVULLARI ZİHNİNDE TOPLAMIŞ OLMASIDIR" ÖZGÜR ÖZEL BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE GENÇLERLE BULUŞTU: "BUGÜN BEKÂ SORUNU HER DÖRT GENÇTEN ÜÇÜNÜN BAVULLARI ZİHNİNDE TOPLAMIŞ OLMASIDIR"

Mahkeme, söz konusu hükmü iptal etti ve  iptal hükmünün gerekçeli kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kararda, her yıl esaslı tamir yapılmayabileceği ve esaslı tamir giderinin belirtilen orandan az olabileceği göz önünde bulundurulmayarak, mahalli idarelerin gelirlerinin bir kısmının bir karşılığa dayanmaksızın merkezi idareye aktarılmasına imkân tanındığı görüldüğü kaydedildi.

Gerekçeli kararda, özel idare ve belediyelere devredilen liman ve diğer tesislerin Bakanlıkça yapılacak esaslı tamirlerinin gerçek maliyetini dikkate almadan mahalli idarelerin gelirlerinin bir kısmının her yıl düzenli şekilde esaslı tamirlerin karşılığı olmak üzere Hazineye aktarılmasını öngören kuralın mahallİ idarelerin mali özerkliğine ölçüsüz bir müdahale oluşturduğuna işaret etti.

Kaynak: anka