Ataşehir Belediye Meclisi, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin Nazım İmar ve Uygulama İmar Planları ile ilgili sürece ilişkin olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hazırlanan iki mahallenin 1/1000 ölçekli planlarının düzenlenmesi için de İBB’ye yetki verilmesi görüşüldü ve bu teklif oybirliğiyle kabul edildi. 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İlçe Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapma yetkisinin büyükşehirde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma yetkisinin ise ilçe belediyesinde olduğunu, 1/5000 ölçekli plan olmadan 1/1000’lik planların yapılmayacağını söyledi. 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapıldıktan sonra 1/1000’lik planın ilçe belediyesinde yapılıp tekrar İBB’ye gönderilmesi sürecinin aylarca zaman alacağından dolayı, her iki planın da İBB tarafından yapılıp onaylanması için İBB’ye yetki verilmesi için bu teklifte bulunduklarını aktardı.   

Başkan İlgezdi, konuşmasına şöyle devam etti:

“2009’dan bu yana İBB tarafından bu iki mahallede, defalarca plan çalışması yapılmış ve 1/5000 ölçekli planlar 2020 yılında onaylanmıştır. Ancak bu plan mahallenin sorunlarını çözecek nitelikte olmadığından emsal artırımı ve transferler konusunun açıklığa kavuşması için itiraz edilmiştir. Bu mahallelerdeki “yerleşime uygun olmayan alan” olarak belirlenmiş bölgelerde belediyemiz tarafından yeniden jeolojik inceleme yaptırılarak, Bakanlığa onaylatılıp İBB’ye iletilmiştir. Bu alanlar önlem alınarak inşaat yapılabilecek alan haline dönüştürülmüştür.”

1980’li yıllardan beri bu mahallelerin imar beklediğini belirten Başkan İlgezdi, İBB’de İmar Komisyonu’nda 5 AK Partili, 3 CHP’li üye olduğunu ve herkesin iyi niyetli olduğuna inandığını dile getirdi. Bu mahallelerde yapılan eski planlara göre; emsallerin artırılması, transferleri sağlayacak notların konulması, 2.5 emsal değerinin 3 bin 500 metrekare gibi alanlarda da uygulanmasının onaylanması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti. İki mahallede yaşayan vatandaşların sorunlarının bir an önce çözülmesi ve planların yeni yıl öncesine yetişmesi için bu teklifte bulunduklarını aktaran Başkan İlgezdi, bu nedenle 1/1000 ölçekli plan düzenlemesinin İBB’de yapılması için yetki devri vermek istediklerini söyledi. 

 

Kaynak: anka