ÖZGÜR ÖZEL, ENVER SALİH DİNÇER İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI ÖZGÜR ÖZEL, ENVER SALİH DİNÇER İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Anayasa Mahkemesi (AYM); “Sansür Yasası” olarak bilinen Dezenformasyon Yasası’nın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuna hapis cezası verilmesini öngören maddesinin iptali talebini, oyçokluğu ile reddetti.

AYM; bugün kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen internet medyası ve sosyal medyaya geniş kısıtlamalar öngören “Dezenformasyon Yasası”nda; “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen maddenin iptali talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu oyçokluğu ile reddetti.

CHP, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nla (dezenformasyon yasası) Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu. 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.

TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyleydi:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

Basın meslek örgütleri, bugün düzenlemenin iptali talebinin görüşüldüğü Anayasa Mahkemesi önünde eylem yapmıştı.