Yeni Genelge ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Dönem

Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir aşamaya geçiyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yeni genelgeyle, 2006 yılında kurulan "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi"nin ismi "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu" (Koordinasyon Kurulu) olarak değiştirildi. Bu değişiklik, şiddetle mücadeledeki kurumsal yapıyı güçlendirme amacını taşıyor.

Genelgenin İçeriği ve Hedefleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, şiddetle mücadelede etkin uygulamalar ve mağdurların adalete erişimini kolaylaştıracak hukuki ve idari tedbirlerin alınmasını öngörüyor. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından alınacak tedbirler, şiddete sıfır tolerans anlayışını destekleyecek. Ayrıca, şiddet mağdurları için koruyucu ve önleyici hizmetlerin ulaşılabilirliği artırılacak ve bu kişilerin gizliliği ve güvenliği için gerekli tedbirler alınacak.

Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Genelge, toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının devam etmesini öngörüyor. Bu çalışmalar, şiddetle topyekûn mücadeleyi destekleyecek ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Koordinasyon ve İş Birliği

Yerel düzeyde şiddetle mücadelede koordinasyon ve iş birliği için Valiler ve Kaymakamlar gerekli tedbirleri alacak. Ayrıca, şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve şiddet uygulayanlara yönelik sağlık tedbirlerinin etkin uygulanması hedefleniyor.

Koordinasyon Kurulu'nun Yapısı ve Görevleri

Koordinasyon Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında ve çeşitli bakan yardımcıları, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşacak. Kurul, yılda en az bir kez toplanacak ve gerekli görüldüğünde alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturabilecek. Koordinasyon Kurulu'nun temel görevi, uygulamaların değerlendirilmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi olacak.

Uygulamalar ve İlerleyiş

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları ve Yıllık Faaliyet Planları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda uygulanacak. Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği ile bu planların etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Kaynak: anka