(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunması, yurt içindeki yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti menşeli konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerden ilave gümrük vergisi alınacağını açıkladı.

Çin menşeli içten yanmalı motorlu ve hibrit binek otomobillere ilave vergi getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"İthalat Rejimi Kararı ve eklerinde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması, yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlar ile istişare içerisinde yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmakta olup, tatbik edilen ilave gümrük vergileri ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncellenmektedir.

Bu meyanda, yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecektir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin politikamızda bir değişiklik olmadığı izahtan varestedir" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin politikamızda bir değişiklik olmadığı izahtan varestedir"

Kaynak: anka