Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS), gıda sanayiinde ve gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, “Türkiye’de yeni nesil, aktif işveren sendikacılığı dönemini başlatan bir kurum olarak, 63. yılımızda da adil, güvenli ve sürdürülebilir bir iş ortamının oluşmasına destek olacağız. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz toplumsal gıda bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımıza bu yıl yenilerini ekleyeceğiz. Gıdada bilgi kirliliğinin önüne geçmeye kararlıyız” dedi.  

TÜGİS, kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutluyor. TÜGİS, 2023 yılında gıdanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan etkinlikleri, gıda sanayiinin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik gayretleri ve gıdada bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yaptığı toplumsal çalışmalarla yeni nesil, aktif işveren sendikacılığının öncüsü oldu.  

SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE ÇOK YÖNLÜ KATKI 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, “10 Kasım 2013’te tüzüğümüzde yaptığımız değişiklikle işveren sendikacılığının yanı sıra hem gıda sektörünün gelişimine katkıda bulunan bir STK gibi çalışan hem de işçi ve işveren arasındaki diyaloğun daha da kolaylaştığı bir TÜGİS doğdu. Yenilikçi vizyonumuzla Türk gıda sanayiinin rekabet gücünü artırmasında ve çalışma hayatıyla ilgili ülke çıkarlarının ön planda olmasında yapıcı bir rol alıyoruz” dedi. 

İşçi, işveren, üye ve sendika arasındaki diyaloğun daha fazla önem kazandığı bir dönemde olduklarını dile getiren Sidar, “Bu kapsamda, 2023 yılında sektörümüzde iyi bir iletişim ortamını sağlamaya ve çalışma barışına katkı sunduk. İnsan kaynakları yönetimi stratejilerinden müzakere yöntemlerine kadar, sektörümüze ışık tutan bir webinar serisini hayata geçirdik. Öte yandan, halk sağlığını tehdit eden, sektörü de olumsuz etkileyen gıda odaklı yanlış bilgilerin önüne geçecek çalışmalara imza attık. TÜGİS Bilim Kurulu’nun bilimsel verilere dayanan görüşlerini kamuoyu ile paylaştık” değerlendirmesini yaptı. 

DİNLEYEN VE ÇÖZÜM ÜRETEN BİR İŞVEREN SENDİKASIYIZ” 

Gıda sektöründe dinleyen ve çözüm üreten yeni nesil işveren sendikası olarak, daha kapsayıcı ve sürdürülebilirlik politikalarıyla şekillenen çalışmaları yeni dönemde hayata geçirmeye başladıklarını belirten Sidar, “Cumhuriyet’imiz bir asrı geride bırakmışken bu süreçte ülkemizde endüstriyel ilişkiler kavramının doğmasında ve geliştirilmesinde rol almış olmak en büyük sevinç kaynağımızdır. Türkiye’de yeni nesil, aktif işveren sendikacılığı dönemini başlatan bir kurum olarak, 63. yılımızda da adil, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı için katkı sunmaya devam edeceğiz. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz toplumsal gıda bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımıza bu yıl yenilerini ekleyeceğiz. Gıdada bilgi kirliliğinin önüne geçmeye kararlıyız” dedi.  

GIDA SANAYİİNİN GELİŞİM SÜRECİNE ŞAHİTLİK ETTİ 

TÜGİS’in tarihi, aynı zamanda Türkiye’deki gıda sanayiinin gelişimini de anlatıyor. Cumhuriyet kurulduğunda nüfusun acil beslenme ihtiyacı, temel ihtiyaç maddelerinde sanayileşmeyi zorunlu kıldı. 1950’li yıllarda devlet destekli sanayileşme hamlesi içinde gıda sanayiİ de gelişme ortamı buldu. Gıda sanayiinin gelişmesiyle birlikte artan istihdam, işçi-işveren ilişkilerinde bir yasal düzenlemeye de ihtiyacı artırdı. Yürürlüğe giren 1961 Anayasası sonrası, 24 Ocak 1961 tarihinde Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) kuruldu. 

İstanbul’da tekstil, gıda, sanayi, cam, tahta, madeni eşya olmak üzere kurulan ilk beş işveren sendikasından biri olan TÜGİS, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) da kurucuları arasında yer aldı. Türk gıda sanayii ise ülkenin en önemli, gelişme açık, ihracatçı, modern teknolojiyle üretim yapan ve AR-GE’ye değer veren sektörlerinin başında geliyor. 

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASINDAN YÖNETMELİK TEPKİSİ: HER YÖNETMELİK BİRER HUKUK FACİASINA DÖNÜŞÜYOR BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASINDAN YÖNETMELİK TEPKİSİ: HER YÖNETMELİK BİRER HUKUK FACİASINA DÖNÜŞÜYOR

Üyeleri arasında önde gelen gıda üreticilerinin yer aldığı TÜGİS, yarım asrı aşkın süredir Türk gıda sanayiinin gelişmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması adına öncü çalışmalara imza atıyor. 

Kaynak: anka