CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Anayasa Mahkemesi’yle ilgili açıklamalarını eleştirdi. Özer, “Ağzınızdaki baklayı sonunda çıkardığınız için müteşekkirim. Sizin için meselenin, AYM’nin artık sorun çıkaran bir yer olduğunu ve bu sorundan kurtulmak için yeni bir yasa ihtiyacınız olduğunu başka bir şekilde ifade edemezdiniz. Muhalif herkesi vatan haini olarak yaftaladığınız bir yerde hukuku savunan anayasal kurumları da milli olmayan ve sorun çıkaran yer olarak nitelendirmeniz hiç şaşırtıcı değil” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turan Taşkın Özer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un “Anayasa'nın 153'üncü maddesi bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz” sözleri ve Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarıyla ilgili makalesine ilişkin açıklama yaptı. Özer, şunları söyledi:

“Bir hukukçu olarak makalenizi okudum. Öncelikle, 'AYM’nin ürettiği bu sorunları en azından geçici olarak çözmek için yasal düzenleme yapmak kaçınılmaz hale geldi' cümlenizle, ağzınızdaki baklayı sonunda çıkardığınız için müteşekkirim.

Sizin için meselenin, AYM’nin artık sorun çıkaran bir yer olduğunu ve bu sorundan kurtulmak için yeni bir yasa ihtiyacınız olduğunu başka bir şekilde ifade edemezdiniz. Muhalif herkesi vatan haini olarak yaftaladığınız bir yerde hukuku savunan anayasal kurumları da milli olmayan ve sorun çıkaran yer olarak nitelendirmeniz hiç şaşırtıcı değil.

"NİYETİNİZ AÇISINDAN BAŞARILI HUKUKİ AÇIDAN GARABET"

Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Buna göre Anayasa Mahkemesi, temel hak ve özgürlükler ihlal edilmiş ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekenlerin yapılmasına hükmeden bir anayasal kurumdur. Nitekim 6216 sayılı Kanunun 50/2. maddesi, 'Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir' şeklindedir

Niyetiniz açısından başarılı, hukuki açıdan garabet olan bu makalenizde 'Yargılamanın yenilenmesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. AYM’nin böyle bir yetkisi yoktur' demişsiniz. Kesinlikle haklısınız. Ancak sorun şu ki, hali hazırda AYM yargılamanın yenilenmesi kararı vermedi. AYM’nin verdiği karar, kanuni düzenlemede belirtildiği gibi yeniden yargılamadır. Kavramsal olarak benzer olsa da hukuk tekniği açısından 'yeniden yargılama' ve 'yargılamanın yenilenmesi, iadesi' müesseseleri farklıdır.

"SİZ AYM KARARLARINA UYULMAMASINI AKLAMAYA ÇALIŞSANIZ DA GERÇEK ÇOK BAŞKADIR"

Yargılamanın yenilenmesi süre, sebep ve yetki bakımından bir takım usul kanunlarında düzenlenirken, bu düzenlemeler içerisinde Anayasa Mahkemesi’nce bireysel başvuru sonucu verilen yeniden yargılama kararlarına yer verilmemiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki, yeniden yargılama başka bir hukuki müessesedir. Siz her ne kadar tüm çabanızla kavramsal benzerlikler üzerinden giderek AYM kararına uyulmamasını aklamaya çalışsanız da hukuki gerçek çok başkadır. AYM görev ve yetkisi çerçevesinde hareket etmiştir.

Öte yandan bugüne kadar AYM’nin yeniden yargılama yönünde verdiği kararlar derece mahkemeleri tarafından icra edilir iken; birden bire ne oldu da AYM’nin bu yetkisi tartışılır oldu? Yoksa bu kararı beğenmemenizin, milli bulmamanızın bu tartışmada etkisi olmuş olabilir mi? Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu etkili hukuk yolunun oluşumunda katkı sağlayan, emek veren herkesin emeğini yok saymıştır. Bir yargı krizine, devlet krizine neden olmuştur. Anayasa değişikliğine zemin hazırlamak için bile olsa kimsenin devlet adamı sorumluluğuna yakışmayan bir tavırla yangına körükle gitmeye hakkı yoktur.”

 

Kaynak: anka