UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararın ardından Cerattepe’de maden faaliyetlerin durdurulması için kamu idarelerine başvurdu. Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kalın “Şu anda Cerattepe bölgesinde üretime yönelik her faaliyet yasa dışı bir faaliyettir ve derhal durdurulması gerekmektedir" dedi.

Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında Artvin Cerattepe’deki madencilik faaliyetleri için verilen ''ÇED Olumlu'' raporuna karşı yapılan bireysel başvuruda ''hak ihlali'' kararı vererek, yeniden yargılamanın yolunu açtı. Yeşil Artvin Derneği, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararın ardından Cerratepe’de maden faaliyetlerin durdurulması için kamu idarelerine dilekçe vererek, şu açıklamayı yaptı:

Ardanuçlu besici Köksal Kara: "45 yılı aşkındır üreticilik yapıyorum ama inanın en büyük sıkıntıyı bu sene yaşıyoruz" Ardanuçlu besici Köksal Kara: "45 yılı aşkındır üreticilik yapıyorum ama inanın en büyük sıkıntıyı bu sene yaşıyoruz"

“Anayasa Mahkemesi kararı Cerattepe bölgesinde yapılmakta olan madenciliğin 2015 yılında alınmış olan 2009/7 genelgesi kapsamında bir 'ÇED olumlu' kararı buna dayandığını ifade ediyor. Zaten evet biz de böyle biliyoruz. Gerçekten de şu an Cerattepe’de yapılan madencilik 2009/ 7 genelgesi kapsamında alınmış bir izinle devam edebiliyor. Oysaki Anayasa Mahkemesi 7 yıl süren yargılama sonunda, Cerattepe gibi Artvin’in hemen üzerinde yer alan ve şehir merkezi yönünden büyük tehlikeler içeren bir bölgede 2009/7 genelgesi kapsamında bir ÇED izninin verilemeyeceğini belirterek buna dayanarak yeniden yargılama yönünde bir karar verdi. 2015 yılında açmış olduğumuz bu 2009/7 genelgesinin iptali için açmış olduğumuz dava Rize İdare Mahkemesi’nde reddedilmişti. Şimdi Anayasa Mahkemesi diyor ki 2009/7’ye göre bir izin veremezsiniz. Dolayısıyla Rize İdare Mahkemesi'nin 2015 yılında vermiş olduğu olumsuz kararın yeniden yargılanma yoluyla değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi aslında yapılması gerekeni de belirtmiş oluyor, yani diyor ki 'burada 2009/7’ye göre bir izin verilmesi doğru olmamıştır, yeniden yargılama yapın.' Yeniden yargılamada mahkemenin yapacağı tek şey bir İptal kararı vermektir. Anayasa Mahkemesi bu konudaki ihlalin ve bu şekilde giderileceğini açıkça anlatmıştır zaten.

“Konuyla ilgili tüm kurumlara bildiriyoruz ve gereğini bekliyoruz" 

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararları mahkemeleri de yargı organlarını da ve bütün idari birimleri bağlar ve anayasanın ilgili hükümlerine göre bağlayıcıdır. Herkes için bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de yayınlanmakla yürürlüğe girer ve dolayısıyla yayınlandığı tarihi itibarıyla da bağlayıcılığı başlamış olur. Dolayısıyla elbette Rize İdare Mahkemesi’ne bu karar gönderilip yeniden yargılanma gününde bir yargı süreci başlayacaktır. Ama idari kurumların bu yargı sürecini beklemesine gerek yoktur. Bu Anayasa Mahkemesi kararının duyulması ve kendilerine bildirilmesiyle birlikte herkes için hüküm ifade eder. Biz bunu düşünerek Yeşil Artvin Derneği olarak, ilimizin kamu idaresine, başta Artvin Valiliğine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ve il özel idaresine birer dilekçe ile üst yazıyla Anayasa Mahkemesi kararlarını bugün bildiriyoruz.

"Şu anda üretime yönelik her faaliyet yasa dışıdır"

Dolayısıyla bugün itibarıyla bu kurumlar nezdinde, Anayasa Mahkemesi kendilerine bildirilmiş olacak ve gereğinin yapılması da bir zorunluluk haline gelecek. Şu anda üretime yönelik her faaliyet yasa dışı bir faaliyettir. Bu yönüyle de kamuoyu nezdinde de durdurulması gerekmektedir. Orman izinlerinin ve verilmiş olan diğer tüm izinlerin kaldırılması gerekir. Halen sürmekte olan bazı sondaj işlemlerinin derhal durdurulması gerekir. Toparlanmaya yönelik faaliyetleri yapılabilir ama üretime dönük her faaliyetin şu an itibarıyla durdurulması gerekir. Biz bugün bunu kamu idaresine bildiriyoruz, ilimizi yöneten kamu idaresine ve bu konuyla ilgili tüm kurumlara bildiriyoruz, gereğini bekliyoruz. Bunu konunun da kamuoyunda da takipçisi olacağız."

 

Kaynak: anka