Yenilenen Kimlik: DEM Parti

Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında, partinin yeni adını ve yol haritasını açıkladı. Doğan, Yargıtay'ın HEDEP ismine yönelik itirazlarını ve bu durumun parti üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlattı. "Yargısal engellere rağmen, halkımızın sesi olma ve demokrasi mücadelemizi sürdürme konusunda kararlıyız" diyerek, partinin isim değişikliğinin sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Partinin yeni ismi "DEM Parti" olarak duyuruldu, bu ismin partinin temsil ettiği değerleri - özgürlük, eşitlik, adalet ve barışı - daha iyi yansıttığı belirtildi.

Tüzük Değişiklikleri ve Yargısal Süreçler

Parti Sözcüsü, tüzükte yapılan değişikliklerin detaylarına değindi. Yargıtay'ın itirazlarına cevap olarak sadece belirli maddelerde değişiklik yapıldığını ve bu değişikliklerin partinin temel ilkelerini etkilemediğini belirtti. Bu süreç, partinin yargısal engeller karşısında gösterdiği direnci ve demokratik değerlere olan bağlılığını gözler önüne serdi.

 Yerel Seçimlere Hazırlık ve Topluma Çağrı

DEM Parti'nin Seçim Stratejisi

CHP Kalıcı Yaz Saati Uygulamasının Geri Alınması Talep Etti CHP Kalıcı Yaz Saati Uygulamasının Geri Alınması Talep Etti

Ayşegül Doğan, yaklaşan yerel seçimlere hazırlık süreçlerini ve partinin bu dönemdeki hedeflerini anlattı. Parti, özellikle kadın ve genç seçmenleri aktif siyasete katılmaya teşvik ediyor. "DEM Parti, herkesin sesi olacak. Birlikte, daha adil ve demokratik bir Türkiye için çalışacağız" diyerek, toplumun tüm kesimlerine siyasete aktif katılım çağrısında bulundu.

İşbirliği ve İttifaklar Üzerine Görüşler

Doğan, diğer siyasi partilerle olası işbirlikleri ve ittifaklar hakkında konuştu. Bu konuların partinin ilgili kurullarında değerlendirildiğini ve yakın zamanda netleşeceğini belirtti. Partinin ittifak stratejileri, demokratik ilkeler ve partinin genel hedefleri doğrultusunda şekillenecek.

 Son Değerlendirme ve Gelecek Vizyonu

DEM Parti'nin Geleceğe Bakışı

Toplantının son bölümünde Doğan, DEM Parti'nin Türkiye'nin demokratik geleceği için umutlu ve kararlı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti. Parti, yargısal engellere ve siyasi zorluklara karşı duruşunu koruyarak, ülkenin demokratik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. DEM Parti'nin yeni dönemdeki rolü, Türkiye'nin siyasi sahnesinde önemli bir etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Editör: Vildan Atmaca